Ny bruker
Logg inn
 
Kommunetopper (430)
Fylkestopper (19)
2000m (129/228)
Øytopper (400)
Siste rapporter
Siste bilder
Topplister
 
UZJglwlz
1 m
Stokke
Vestfold
Så var det fjellvettreglane då...
(Skrevet av hansn 03.09.2011)

Tur foretatt: August 2011.

Lytt til erfarne fjellfolk er vel noko av det vi innprentast med - eg lovar herved å lytta veldig godt neste gang... Skjønt dette er vel ikkje akkurat fjell..

Utgangspunkt:
Kom langs Andebuveien, tok til venstre inn på veg 307 Høyjordveien og fulgte denne til eg tok opp til høgre på Skatvedtveien. Her har fleire gitt bra beskrivelse av kor ein bør parkera, blant anna Ole-Petter med GPS-posisjon for både parkering og overgang frå skogsveg til sti. Eg hadde pønska ut at det kunne vera fint å prøva eit anna alternativ, nemleg å ta første veg til venstre igjen litt oppi skråninga, og så halde oppover til høgre opp til bom. La det vera sagt først som sist, dette var ikkje ein av mine betre vurderingar!

Vegbeskrivelse:
Fulgte den grusa skogsvegen nord-/nordaustover opp forbi bommen, under høgspenten og opp til ei gammel campingvogn som truleg fungerte som varmestove for skogsarbeid. Herfrå fulgte eg ein gamal nedgrodd skogsveg i retning meir rett mot toppen (austover). Denne forsvant imidlertid på eit hogstfelt og eg måtte fortsetta i heller uframkommeleg terreng i tett kratt. I vest var himmelen mørk og eg kunne godt tenka meg å nå opp og ned igjen til bilen før Tor satte igang med hammaren sin så eg ga blaffen i det normalt fornuftige rådet om at det ikkje er noko skam å snu.

Det minna i perioder meir om slosskamp med kratt og trær enn topptur, men etterkvart kom eg til ein kryssande gammal sti/kjerrevei. Denne var totalt gjengrodd av 2-3 meter høge trær men eg bestemte meg for å følgje denne sørover (mot høgre) i håp om å treffe på den av mange anbefalte skogsvegen opp frå Skatvedt. Og nokre titalls blodige risp på leggar og armar seinere vart eg sjeldent glad for å sjå ein fint opparbeida skogsveg. Fulgte denne vidare sørover under høgspenten, og tok opp til venstre på fin sti/skiløype. Fulgte denne utan å ta inn i hogstfeltet, heilt fram til stioversikten ved Boka. Herfra nordover igjen på tydelig sti nokre hundre meter og deretter til høgre og rett opp mot toppen. Såg først ingen sti her men kom inn på den litt oppe i skråninga på venstre side av høgspentfeltet.

På toppen er det skilt og boks med bok. Boksen er festa på den eine masta og ikkje på det høgaste punktet.

Ned igjen raskaste vei. 5 minuttar frå bilen braut det ut eit voldsomt tordenvær med styrtregn. Men eg hadde ein kommunetopp til i sekken og var fornøyd.

GPS ved toppen: 32 v 0569161 6577117


Tilbake til Stokke
 
© World Wide Vikings  -  E-post: firmapost@wwv.no - Webdesign av Frode Høgset